” Wieńce dożynkowe – tradycją święta plonów”

Na przełomie miesiąca lipca i sierpnia przeprowadzone zostały  warsztaty pt.” Wieńce dożynkowe – tradycją święta plonów”  realizowane przez Gminne Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem z siedzibą w Chwałowicach a współfinansowane przez Lasowiacką Grupę Działania w Nowej Dębie z projektu  "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.